Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat leeft op onze dijk?

Zoals sommige dorpsbewoners weten heeft Cyril Liebrand van EUReco een inventarisatie gemaakt van de aanwezige planten op de dijk. Vorige maand heeft hij daarover een presentatie gehouden. Daar was ook iemand van het Hoogheemraadschap bij aanwezig. Naar aanleiding van onder meer zijn presentatie wordt het beheer van de begroeiing op de dijk aangepast. Dat is goed nieuws!  Ze gaan in ieder geval een maai-zuigcombinatie inzetten voor de op en afritten naar de weilanden aan de westkant van de Dijk. Verschraling van het milieu zal dan uiteindelijk het gevolg zijn. En dat is goed voor sommige plantensoorten die weer zorgen voor meer insecten en meer vogels. Er is nog een lange weg te gaan maar het begin is hoopvol. Cyril heeft veel foto's gemaakt en die zijn te zien op zijn website http://www.zodenaandedijk.com/wfod/. Zo kunnen we volgen hoe de vegetatie veranderd.