Overslaan en naar de inhoud gaan

Vogelexcursie succes!

Zaterdag ochtend 28 april gingen we met 15 enthousiaste dorpsbewoners en Maurice Knijnsberg van vogelwerkgroep Tringa uit Schagen, op pad. Bij het bosje van Klaas en Hans waren de tjiftjaffen, zwartkoppen en winterkoningen volop aan het zingen - en verderop de groenlingen. Bram Borst vertelde wat hij doet om zijn graslanden kruidenrijk te houden en over de plannen voor een wand voor oeverzwaluwen. Bij de Wielen zagen we een mannetjes rietgors en vlogen de boerenzwaluwen en de net aangekomen gierzwaluwen langs de Dijk. Tot slot vertelde Dico wat hij doet voor de weidevogels  op zijn land. 30 jaar gelden waren er 48 nesten. Drie jaar geleden - géén. Toen is Dico begonnen met provinciale subsidie het land drassig te houden. De subsidie is ondertussen weer stopgezet, maar dit jaar zijn er drie kievit's nesten, twee grutto's en tureluurs. Als hij weer subsidie krijgt wil Dico ook een greppel graven in het naastgelegen landje. 
Van de zomer willen we een vlinder/bijen excursie houden en in het najaar nog een vogel excursie. Maar eerst volgt een bloemen excursie.