Onze 16e eeuwse luidklok

In de houten toren hangt een 16e eeuwse luidklok die de echo der eeuwen heeft doorstaan. In de rand van deze bronzen klok lezen we:


"Salvator heet ick, de Levendycghen roep ick, den Doeden overLuy ick, Noehel Zaal het my geghoten int jaer 1585."